Avame taotlusvooru

Projektitoetustest tekkinud vabade vahendite arvel on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatus otsustanud avada taotlusvooru. Juhime tähelepanu, et seekordses taotlusvoorus on mitmeid piiranguid.

Avatud on kaks meedet:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine. Meetme eesmärgiks on maapiirkonnas jätkusuutliku arenguprognoosiga mikro- ja väikeettevõtete tekke soodustamine ning arenguvõimaluste parandamine, maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine ning uute ja lisandväärtust andvate töökohtade loomisele kaasaaitamine.

Abikõlblikud on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud soetused.

Abikõlblike soetuste koodid on:

– Põllumajandusettevõtete moderniseerimine (121)

– Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (123)

Abikõlblikud taotlejad on mikro- ja väikeettevõtjad.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 1 000 EUR.

Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 EUR.

Toetuse määr on kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Meede 2. Elukeskkonna parandamine. Meetme eesmärgiks on parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust läbi sotsiaalse infrastruktuuri arendamise ning kultuuripärandi säilitamise.

Abikõlblikud on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud soetused ja koostööd edendavate tegevuste korraldamine.

Abikõlblik taotleja on kohalik tegevusgrupp, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 1 000 EUR.

Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 40 000 EUR.

Toetuse määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

Täpsemat info taotlemise tingimuste kohta leiate meetmelehtedelt aadressil http://kirderannik.ee/ametlik/ või telefonidel 332 2215 ja 5345 0720

Juhime tähelepanu, et kõik tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.12.2014.

Projektitaotluste vastuvõtt toimub 31. oktoobril 2014 kuni kella16.00-ni.

Taotlusi koos nõutud lisadokumenditega saab esitada paberkandjal tuues need MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kontorisse (Keskväljak 1-313, Jõhvis) või digitaalselt allkirjastatuna saates need e-postile lag@kirderannik.ee

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga