Kohalik tegevusgrupp

Kirderanniku Koostöökogu on asutatud 23. augustil 2006. a. Ühingu eesmärgiks on kohaliku elu arendamine ja läbi Leader toetuste elanike rahulolu suurenemine läbi arenenud ja uuendusliku ettevõtluse ning kolmanda sektori aktiivsuse kasvatamine kohalike omavalitsuste partnerluse kaudu.