Strateegia

KIKO kohaliku arengu strateegia 2015-2020, kinnitatud 12.1.2018

Võttes aluseks Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Toila Vallavolikogu otsused ning MTÜ Kirderanniku Koostöökogu üldkoosoleku otsuse ja LEADER määruse, on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu alustanud strateegia muutmist. Muudatusettepanekuid ootame 11. detsembrini 2018. a.

Uuendatud strateegiadokumendi kinnitamine liikmete üldkoosoleku poolt on kavas 11. jaanuaril 2019. a.