Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Liikmete üldkoosolek, 22.05.2019

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub kolmapäeval, 22. mail 2019 algusega kell 17:00 Jõhvis Talupidajate liidu majas, Rakvere t 27. Päevakorras: […]

Virumaa tegevusgruppide ühine õppereis Portugali, 19.-24.05.2019

Virumaa tegevusgruppide töötajate ja juhatuse liikmete ühine õppereis Portugali toimub 19.-24.05.2019. Õppereisil kohtutakse sealsete tegevusgruppidega ning teemaks on multifondide rakendamine […]

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” suursündmus, 18.-19.05.2019

18.-19. mail leiab aset põnev suursündmus “Pealinnast piirilinna”, mis ühendab endas üheks nädalavahetuseks eriti eredalt Eestimaa põhjaranniku suurimad elamused ja […]

Juhatuse koosolek, 13.05.2019

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub E., 13.05.2019 Jõhvis. Päevakorras: 1) hindamistulemuste kinnitamine 2) strateegia seire 3) välisreisil osalejate valiku […]

Hindamise töörühmade koosolek, 09.05.2019

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamise töörühmade koosolekud toimuvad N., 09. mail 2019 algusega kell 09:00 Toila SPA Star klassis.  

Ühisprojekti “Muutustega kohanemine” tegevus, 25.-26.04.2019

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ühisprojekt “Muutustega kohanemine” hakkab jõudma lõpusirgele. 25.-26.04.2019 sõidame tutvuma piirkonna MTÜ-de heade näidetega. Lisaks Kirderanniku piirkonna MTÜ-de […]

Esitatud projektide paikvaatlus ja taotlejate ärakuulamine

23. aprillil sõidavad hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmed tutvuma esitatud LEADER projektidega. 30. aprillil toimub talupidajate liidu majas taotlejate ärakuulamine. Kahe […]

Juhatuse koosolek, 15.04.2019

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 15.04.2019 Jõhvis. Päevakorras: 1) Hindamisele minevate projektitaotluste kinnitamine 2) Hindamiskomisjonide liikmete kinnitamine 3) Liikmete […]