Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis. Meie piirkonnaks oli kuni 2017. a lõpuni Jõhvi, Kohtla-Nõmme ja Toila vald ning Narva-Jõesuu linn. Seoses omavalitsuste reformiga alates 01.01.2018 on meie piirkonnaks Jõhvi vald, Toila vald, v.a. endine Kohtla valla territoorium ning Narva-Jõesuu linn, v.a. endine Vaivara valla territoorium.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 19.novembril 2018 algusega kell 16 Jõhvis. Päevakorras: hindamistulemuste kinnitamine

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on alustanud strateegia muutmist

Võttes aluseks Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse 25. aprillist 2018 nr 45, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosoleku otsuse 11. juunist 2018 nr 2-2018, Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” ning MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse otsuse 05. novembrist 2018 nr 17-2018 on tegevusgrupp alustanud strateegiadokumendi “Kirderanniku Koostöökogu kohaliku arengu strateegia 2015-2020” muutmist.

Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” koosolek

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu vahel sõlmitud koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” töökoosolek toimub neljapäeval, 08.11.2018 algusega kell 10 Jõhvis.

Juhatuse koosolek

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 05.11.2018 Jõhvis. Päevakorras: 1) strateegia muudatuste algatamine 2) juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine 3) juhatuse liikmete tasud 4) lähetuste kinnitamine 5) jooksvad küsimused

Ilmunud on oktoobrikuu infoleht

Kirderanniku oktoobrikuu infolehte saate lugeda siit

Hindamise töörühmade koosolek, 13.11.2018

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu meetmete hindamiskomisjonide töökoosolek toimub 13. novembril 2018. a algusega kell 10:00 TTÜ Virumaa Kolledžis.

Hindajate koolitus

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindajate koolitus toimub teisipäeval, 30.10.2018 algusega kell 14:00 Jõhvis. Koht täpsustamisel.

Rahvusvahelise koostööprojekti allkirjastamine

30. oktoobril 2018 toimub Varssavis MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja Poola tegevusgrupi Razem dla Radomki koostööprojekti allkirjastamine. Koostööprojekti teemaks on noorte robootika-alaste tegevuste arendamine.