Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Osale uuringus!

Hea Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) tegevuspiirkonna (Jõhvi ja Toila vallad ning Narva-Jõesuu linn) elanik, ettevõtja ja kohaliku elu korraldaja! Käesolevaga viib […]

Juhatuse koosolek toimub 25.05.2022

Päevakord: Hindamiskomisjoni ja hindamisele saadetavate projektide nimekirja kinnitamine Strateegia protsessi ülevaade Raamatupidaja vahetus Arvutite soetamine ja vajaduste kaardistamine Lõuna-Eesti ja […]

Kutse avaseminarile

Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia avaseminar Kutsume teid Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamise avaseminarile 17. mail 2022 kell 14.00- 17.00 Jõhvi […]

LEADER-projektitoetuse avalduste vastuvõtt on lõppenud

Neljapäeval, 28. aprillil 2022 lõppes Kirderanniku Koostöökogu kevadine taotlusvoor. Meetmesse 1 esitati 6 projektitaotlust, mille abikõlblik summa kokku on 283 […]

Juhatuse koosolek toimub 21.04.2022

Päevakord: Arengustrateegia 2023-2027 koostaja valimine.

LEADER-projektitoetuse taotlusvoor on avatud!

18.-28. aprillil 2022 toimub Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse taotlusvoor. Avatud on neli meedet: Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine. Meede […]

Avatud on strateegia koostamise hankemenetlus

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu soovib uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027 oma tegevust jätkata. Selleks koostame uue piirkonna arengustrateegia, mille välja töötamiseks […]

Juhatuse koosolek toimub 24.03.2022

Päevakord: 1. Strateegia pakkumuskutse koostamine. 2. Juhatuse I kvartali tasu jagamine 3. Ungari õppereisil osalejate kinnitamine 4. Muud teemad