Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis. Meie piirkonnaks oli kuni 2017. a lõpuni Jõhvi, Kohtla-Nõmme ja Toila vald ning Narva-Jõesuu linn. Seoses omavalitsuste reformiga alates 01.01.2018 on meie piirkonnaks Jõhvi vald, Toila vald, v.a. endine Kohtla valla territoorium ning Narva-Jõesuu linn, v.a. endine Vaivara valla territoorium.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on muutmas strateegiat, millega kaasatakse piirkonnaks Jõhvi, Toila ja Narva-Jõesuu omavalitsused tervikuna. Otsuse strateegia muudatuste kinnitamise kohta teeb liikmete üldkoosolek 11.01.2019.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek 19.12.2018

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 19. detsembril 2018 Toilas. Päevakorras: Strateegia muudatusettepanekute ülevaatamine Hindajate tasustamine Konfidentsiaalsuse lepingud 2018 ja […]

Liikmete üldkoosolek ja aastalõpuseminar

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 11. jaanuaril 2019 algusega kell 17 Toilas. Päevakava jõuab liikmeteni e-posti kaudu. Samas jätkub […]

Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” seminar

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” järgmine tegevus ettevõtlusseminar toimub 29. jaanuaril 2019 Toila SPA konverentsisaalis. Teemaks […]

Ilmunud on novembrikuu infoleht

Lugeja lauale on jõudnud Kirderanniku infoleht, november 2018

Ühisprojekti “Muutustega kohanemine” tegevus “Kohalik edulugu”

Kirderanniku Koostöökogu ühisprojekti järgmine tegevus “Kohalik edulugu” saab ellu viidud juba 6. detsembril 2018. Sõidame üheskoos Lääne-Virumaale, et kohtuda Oleg […]

Viru Toit aitab täita jõuluvana kingikotti!

Nagu varasematel aastatel, nii ka nüüd: Viru Toidu võrgustiku liikmed on valmistanud palju maitsvaid tooteid, mida saate sokutada jõuluvana kingikotti. […]

Juhatuse koosolek

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 19.novembril 2018 algusega kell 16 Jõhvis. Päevakorras: hindamistulemuste kinnitamine

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on alustanud strateegia muutmist

Võttes aluseks Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse 25. aprillist 2018 nr 45, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosoleku otsuse 11. juunist 2018 nr […]