Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Kirderanniku Koostöökogu võtab tööle tegevjuhi

Kliki kuulutusel, et kandideerida CV-keskuse kaudu.

Juhatuse koosolek 20. jaanuaril 2022

Juhatuse koosolek toimub 20. jaanuaril kell 16.00 Jõhvis, Taluliidu majas. Päevakord: 1. Tegevjuhi ametikoha konkursi korraldamine 2. Kirderanniku Koostöökogu liikmelisus

Kirderanniku Koostöökogu tunnustas pikaaegseid liikmeid ning valis parimaid projekte

14. jaanuaril 2022 toimus Kirderanniku Koostöökogu üldkoosolek, kus lisaks jooksvale tööle tähistati piduliku vastuvõtuga 15 aasta täitumist ühingu asutamisest ning […]

Liikmete üldkoosolek 14.-15. jaanuaril 2022

Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 14.-15. jaanuaril Saka mõisas. Ajakava 17.00 üldkoosolek Saka mõisa Meretornis Päevakord: 1. Revisjonikomisjoni kolmanda liikme […]

Sügisese taotlusvooru tulemused on kinnitatud

11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru tulemused on selgunud. Kolme meetme peale kokku otsustas Kirderanniku Koostöökogu esitada PRIAle rahastamiseks üheksa projekti. Ettevõtluse arendamise ja kompetentsi […]

Juhatuse koosolek 20. detsembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 20. detsembril kell 13.00 Jõhvis, Taluliidu majas. Päevakord: Üldkoosoleku korraldamine Muud teemad

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” lõpuseminar 15. detsembril 2021

15.detsembril 2021 kell 13.00-17.00 toimub koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” lõpuseminar TAJU restos. Päevakava 13-14.30 Taju elamusresto tutvustus ja lõuna. Lõuna juures […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek 13. detsembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 13. detsembril e-kirja teel. Päevakord: 1. 11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 2. Tasu maksmine hindamiskomisjoni liikmetele.