Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis. Meie piirkonnaks oli kuni 2017. a lõpuni Jõhvi, Kohtla-Nõmme ja Toila vald ning Narva-Jõesuu linn. Seoses omavalitsuste reformiga alates 01.01.2018 on meie piirkonnaks Jõhvi vald, Toila vald, v.a. endine Kohtla valla territoorium ning Narva-Jõesuu linn, v.a. endine Vaivara valla territoorium.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on muutmas strateegiat, millega kaasatakse piirkonnaks Jõhvi, Toila ja Narva-Jõesuu omavalitsused tervikuna. Otsuse strateegia muudatuste kinnitamise kohta teeb liikmete üldkoosolek 11.01.2019.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Muudatused tegevusgrupi strateegias ja piirkonnas

Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu on üldkoosoleku otsusega 11. jaanaurist 2019 kinnitanud strateegia muudatused ning esitanud muudatused Maaeluministeeriumile kinnitamiseks. Muudatused on seotud […]

Virumaa tegevusgruppide töökoosolek

Virumaa LEADER tegevusgruppide töökoosolek toimub 16. jaanuaril Sõmerul noorte loodus- ja tehnikamajas. Päevakorras: tegevusgruppide ühised tegevused.

Ettevõtlusseminar 29.01.2019

Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” järgmiseks tegevuseks on 29. jaanuaril 2019 toimuv ettevõtlusseminar. Seminar toimub Toila SPA-s ning algab kell 10. Seminari […]

Kirderanniku infoleht, detsember 2018

Ilmunud on Kirderanniku infoleht, detsember 2018

Kirderanniku jõulutervitus

Jõulutervitus 2018 Kirderanniku Koostöökogu soovib liikmetele ning kõigile headele koostööpartneritele rahulikke jõulupühi ja kõike head uueks aastaks!

Juhatuse koosolek 19.12.2018

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 19. detsembril 2018 Toilas. Päevakorras: Strateegia muudatusettepanekute ülevaatamine Hindajate tasustamine Konfidentsiaalsuse lepingud 2018 ja […]

Seminar ja liikmete üldkoosolek

11. jaanuaril 2019 toimub Toilas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek ja seminar. Päevakava jõuab liikmeteni e-posti kaudu.  

Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” seminar

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” järgmine tegevus ettevõtlusseminar toimub 29. jaanuaril 2019 Toila SPA konverentsisaalis. Teemaks […]