Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Projektitoetuse taotluseid võetakse vastu 19.10.2020-30.10.2020 (kuni 16.00)

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER projektitoetuste taotlusvoor on avatud. Avatud on meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine ning meede 3, […]

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlemisest

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse […]

Juhatuse koosolek 19.10.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 19. oktoobril 2020 algusega kell 16 talupidajate liidu majas. Päevakorras: 1) Toetuse saanute […]

Oluline informatsioon projektitoetuse taotlejatele

Projektitaotluste esitamisel läbi e-PRIA on tekkinud olukordi, kus PRIAl  on olnud vaja otsustada, kas taotluse esitamise tähtaeg ennistada või mitte. […]

Sel nädalal toimus Virumaa tegevusgruppide õppereis Läänemaale

Virumaa LEADER tegevusgrupid tutvusid 14.-16. oktoobril Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna ettevõtmistega. Õppereis toimus LEADER meetme toel elluviidava koostööprojekti “Viru LEADER võrgustiku […]

Tulemas on õppereis Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda

28.-29. oktoobril toimub Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” raames õppereis Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Tutvume LEADER toetuse saanud […]

Maalilaager Toila pargis 08.10.2020

8. oktoobril kell 10-14 toimub Toila pargis ühisprojekti “Muutustega kohanemine. Vol 2” järgmine tegevus, milleks on õlimaali algkursus kunstnik Aarne […]

Ida-Viru Maanaiste Ühendus kutsub õpituppa

Ida-Viru Maanaiste Ühendus korraldab 23. septembril 2020 algusega kell 14 Kauksi Puhkemajas õpitoa „ Maa sees küpsetamine ja rahvustoidud“. Juhendajateks on […]