Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek 13. detsembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 13. detsembril kell 15.00 Jõhvis, Rakvere 27. Päevakord: 1. 11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 2. Üldkoosoleku korraldamine 3. […]

Hindamiskoosolekud 10. detsembril 2021

11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru hindamiskoosolekud toimuvad 10. detsembril kell 16.00 Jõhvis. Täpsem ajakava selgub lähiajal ning saadetakse osalejatele e-kirja teel.

LEADER talveseminar ja infopäev 7.-8. detsembril 2021

7.-8. detsembril Jänedal talveseminar “Rahvusvaheline LEADER” ja LEADER infopäev. Esimese päeva oluliseks osaks on rahvusvaheliste koostöö ja tegevuste tutvustamine. Ülevaate […]

Juhatuse koosolek 26. novembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 26. novembril kell 16.00 Jõhvis Taluliidu majas. Päevakord: 1. Hindamise töökorra uuendamise protsess koos hindamiskomisjoni esimehe ettepanekutega […]

Taotlejate ärakuulamised ja hindamiskoosolekud 25. novembril 2021

25. novembril 2021 toimuvad taotlejate elektroonilised ärakuulamised ja esimesed hindamiskoosolekud. Ajakava: 10.00 Meede 3 10.30-11.00 Meede 3 hindamiskoosolek 11.10 Meede […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek 18. novembril 2021

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 18. novembril 2021. Päevakord: 1. 11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja kinnitamine 2. 11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru […]

Robotexi külastused 5. ja 7. novembril 2021

Koostööprojekti “Robootika noortele” raames toimuvad 5. ja 7. novembril väljasõidud Tallinnas toimuvale robootikafestivalile  Robotex International. Võimalus on nii lihtsalt uudistama minna, […]

Juhatuse koosolek 3. novembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 3. novembril kell 12.00 Taluliidu majas: Päevakord: 1. Välislähetuse päevarahade kinnitamine 2. Tehnilise kontrolli teostamiseks palgatud abitööjõu […]