Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 02.12.22

02.12.22 toimub juhatuse kokku kutsumata koosolek e-posti teel. Päevakord: 1. Seisukoha kujundamine seoses projektiga „Toidukuivatite soetamine“.    

Juhatuse koosolek toimub 28.11.2022

Juhatuse koosolek toimub 28.11.22 algusega 15.00. Päevakord: Leader Liidu esindajaga kohtumine; Hindamiskomisjoni ja hindamisele minevad projektid kinnitamine; Muud teemad; Liikmelisus […]

Juhatuse koosolek toimub 26.10.2022

Juhatuse koosolek toimub 26.10.2022 algusega 15.00 Taluliidu majas. Päevakord: Ühisprojektide ettevalmistus; Üldkoosoleku kokkukutsumine ühisprojektide kinnitamiseks; Revisjonikomisjoni aruanne 2021. majandusaasta kohta.

Eesti ja Soome maaturismiettevõtjate vaheline koostööprojekt

Oktoobri alguses külastasid Kirderanniku Koostöökogu piirkonna väikeettevõtjad taaskord Soome Suupohjan Leader tegevusrühma piirkonda. Õppereis toimus rahvusvahelise koostööprojekti “SE to NW: […]

Juhatuse koosolek toimub 10.10.2022

Juahtuse koosolek toimub 10.10.2022 algusega 15.00 Taluliidu majas Päevakord: Õppereisi korraldamine; Ühisprojektide ettevalmistamisest; Sotsiaalfondi rakendamisest uuel strateegiaperioodil.

LEADER meetme toetuste nõustamine

LEADER-meetme toetuste infopäev ja nõustamine toimub sellel korral personaalselt. KIKO projektitaotluste taotlusvoor on avatud  17.10-27.10.22. Seoses sellega võimalik tulla nõustamisele […]

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a. Avalduste […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 14.09.22

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 14.09.22 e-posti teel. Päevakord: Taotlusvooru väljakuulutamine