Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse otsus projektide hindamistähtaja muutmise kohta

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse otsuse 08. juunist 2020 alusel muudeti 12.02.2020 vastuvõetud juhatuse otsust järgmiselt: Meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja […]

Koostööprojekti “Viru LEADER võrgustiku tugevdamine” avaseminar, 09.06.-10.06.2020 Kulinal

Kuue Virumaa LEADER tegevusgrupi koostööprojekti “Viru LEADER võrgustiku tugevdamine” avaseminar toimub 09.06.-10.06.2020 Kulinal. Avaseminari korraldab MTÜ Partnerid. Kahe päeva jooksul […]

Meede 2 hindamiskomisjoni koosolek, 02.06.2020

Meede 2, Elukeskkonna arendamine, hindamiskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 02.06.2020 algusega kell 9:00 Jõhvis taluliidu majas.  

Eelinfo. Liikmete üldkoosolek, 19.06.2020

Eelinfoks liikmetele. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 19. juunil 2020 algusega kell 17 Edisel, Valge Hobu Trahteris. Koosoleku kutse […]

LEADER määruse muudatus

18. maist 2020 jõustusid LEADER määruse muudatused: § 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd […]

Juhatuse koosolek, 27.05.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub K., 27.05.2020 algusega kell 15 Jõhvis. Päevakord: Hindamistulemuste kinnitamine: meede 1 hindamistulemuste kinnitamine Majandusaasta […]

Hindamiskoosolek, 19.05.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamiskomisjoni ja juhatuse ühine töökoosolek toimub teisipäeval, 19.05.2020 algusega kell 16 Jõhvis, Rakvere  t 27. Päevakorras: Meede […]

Lisaeelarve turgutab maamajandust enam kui 200 miljoniga

Riigi lisaeelarve seaduse vastuvõtmine Riigikogus andis rohelise tule enam kui 200 miljoni euro suunamiseks põllumajandus-, toiduaine-, kalandus-, metsandus- ja muu […]