Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Valminud on pildialbum “Teekond pealinnast piirilinna piltides”

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” raames on ilmunud pildialbum, mis sisaldab endas fotosid iga projektis osalenud Leader piirkonna kohta. Asjaliku info ja […]

26. jaanuaril 2021 toimub liikmete kokku kutsumata üldkoosolek

Kirderanniku Koostöökogu juhatus otsustas 6. jaanuaril 2021 toimunud juhatuse koosolekul korraldada Kirderanniku Koostöökogu liikmete kokku kutsumata üldkoosoleku (vastavalt MTÜS § […]

Juhatuse koosolek 6. jaanuaril 2021

Kirderanniku Koostöökogu juhatus koguneb 6. jaanuaril kell 16.00 Päevakord: 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru M3 hindamistulemuste kinnitamine 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru M3 hindamistulemuste kinnitamine Hindajate […]

M3 hindamiskomisjoni koosolek 5. jaanuaril 2021

Meede 3, koostöö ja ühistegevuse arendamine, hindamiskomisjon koguneb hindamistulemuste kinnitamiseks 5. jaanuaril kell 16.00 Google Meet keskkonnas. Koosoleku link saadetakse […]

Juhatuse koosolek 21. detsembril 2020

Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 21.12.2020 kell 16.00 Jõhvis, Rakvere 27. Päevakorras: 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine Muud teemad

Hindamiskoosolekud toimuvad 18. detsembril 2020

19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru M1 ja M3 hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad 18.12.2020. Ajakava: 10.00-13.00 M1 hindamiskoosolek 13.15-14.30 M3 hindamiskoosolek Hindamiskoosolekud toimuvad läbi Google […]

Paikvaatlused ja hindamiskomisjoni koosolekud 4. detsembril 2020

4. detsembril 2020 toimuvad Meede 1 paikvaatlused taotlejate juurde. Samal päeval toimuvad ka nii Meede 1 kui ka Meede 3 […]

Kutsume Feng shui koolitusele 8. detsembril 2020

8. detsembril kell 10.00-17.00 toimub Jõhvi kontserdimaja koolitusklassis Feng shui koolitus. Hea enesetunde alustala algab inimese seest ehk tema mõtlemine, […]