Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Kevadise taotlusvooru tulemused on kinnitatud!

18.04.2022-28.04.2022 taotlusvooru tulemused on selgunud. Nelja meetme peale kokku otsustas Kirderanniku Koostöökogu esitada PRIAle rahastamiseks neli projekti. Ettevõtluse arendamise ja […]

Kirderanniku Koostöökogu koosolekud

Kirderanniku Koostöökogu koosolekud toimuvad 20. juunil Alutagusel  kohas Lammas ja Roos. Materjalid ning registreerumislink saadetakse liikmetele e-kirja teel.   Ajakava: […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 10.06.22

10.06.2022 Jõhvis toimub juhatuse kokku kutumata koosolek e-posti teel. Päevakord: 1. Tegevjuhi töölepingu muutmine seoses strateegia koostamise perioodiga. 2. Üldkoosoleku […]

Osale uuringus!

Hea Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) tegevuspiirkonna (Jõhvi ja Toila vallad ning Narva-Jõesuu linn) elanik, ettevõtja ja kohaliku elu korraldaja! Käesolevaga viib […]

Juhatuse koosolek toimub 25.05.2022

Päevakord: Hindamiskomisjoni ja hindamisele saadetavate projektide nimekirja kinnitamine Strateegia protsessi ülevaade Raamatupidaja vahetus Arvutite soetamine ja vajaduste kaardistamine Lõuna-Eesti ja […]

Kutse avaseminarile

Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia avaseminar Kutsume teid Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamise avaseminarile 17. mail 2022 kell 14.00- 17.00 Jõhvi […]

LEADER-projektitoetuse avalduste vastuvõtt on lõppenud

Neljapäeval, 28. aprillil 2022 lõppes Kirderanniku Koostöökogu kevadine taotlusvoor. Meetmesse 1 esitati 6 projektitaotlust, mille abikõlblik summa kokku on 283 […]

Juhatuse koosolek toimub 21.04.2022

Päevakord: Arengustrateegia 2023-2027 koostaja valimine.