Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

19.-23. oktoobril toimus ühisreis Rootsi

19. oktoobri õhtul startis meie reisiseltskond Tallinna sadamas Rootsi poole. 20. oktoobri hommikul kell 10.00 alustasime Stockholmist sõitu Norrköpingu piirkonda, […]

LEADER-projektitoetuse avalduste vastuvõtt on lõppenud

Reedel, 22. oktoobril 2021 lõppes Kirderanniku Koostöökogu sügisene taotlusvoor. Meetmesse 1 esitati 11 projektitaotlust, mille abikõlblik summa kokku on 283 […]

LEADER-projektitoetuse taotlusvoor on avatud!

11.-22. oktoobril 2021 toimub Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse taotlusvoor. Avatud on kolm meedet: Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine. Meede […]

19.-23. oktoobril toimub ühisreis Rootsi kuningriiki

Kirderanniku Koostöökogu liikmete ühisreis Rootsi toimub 19.-23. oktoobril 2021. Reisi käigus külastatakse Stockholmi Eesti maja. Õppereisile on 20 kohta. Kava […]

Kirderanniku Koostöökogule valiti kaks uut juhatuse liiget

Kirderanniku Koostöökogu 23. septembri 2021 liikmete üldkoosoleku päevakorras oli muuhulgas juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuse […]

Juhatuse koosolek 20. septembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 20. septembril kell 15.00 Jõhvis, Rakvere 27. Päevakord: Revisjonikomisjonilt laekunud kirja läbivaatamine Kirderanniku Koostöökogu liikmetelt laekunud kirja […]

Kodulehe koolitus 21.-22. septembril 2021

21.-22. septembril toimub Vihulas koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” raames tegevusgruppide tegevtöötajatele suunatud kodulehekoolitus. Koostööprojekti viiakse ellu LEADER-projektitoetuse abil.

Nutifotograafia koolitus Tartus 25. septembril 2021

Kutsume huvilisi osa võtma meie koostööprojekti tegevustest! 25. septembril kell 11 toimub Tartus, Kõrgemas Kunstikoolis Pallas nutifotograafia koolitus. Päevakava: 11.00-12.30 […]