Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek 21. juunil 2021

Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 21.06.2021 kell 15.00 Jõhvis, Rakvere 27. Päevakorras: 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine Muud teemad

Hindamiskoosolek 14. juunil 2021

12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamiskomisjoni koosolek koos juhatusega toimub 14. juunil kell 16.00 Jõhvis Taluliidu majas. Koosolekul on võimalik osaleda ka video […]

Liikmete üldkoosolek 16. juunil 2021

Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 16. juunil 2021. Koosoleku toimumise koht selgub lähiajal. Päevakorras on majandusaasta aruande ja strateegia/rakenduskava muudatuste […]

Juhatuse koosolek 1. juunil 2021

Juhatuse koosolek toimub 1. juunil 2021 kell 16.00 Jõhvis või virtuaalselt. Päevakorras: Uue strateegia meetme ettepanekute läbivaatamine

Tulemas on õppereis Võrtsjärve Ühenduse ja Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda

28.-29. juunil toimub koostööprojekti “Viru LEADER võrgustiku tugevdamine” raames õppereis Võrtsjärve Ühenduse ja Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Tutvume LEADER-projektitoetuse saanud ettevõtetega […]

Paikvaatlused ja hindamiskoosolek 27.-28. mail 2021

12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamisele saadetud projekide paikvaatlused toimuvad 27.-28. mail 2021. Ajakava: 27. mai 2021 09.00-12.30 paikvaatlused taotlejate juures 12.30 lõuna […]

Juhatuse koosolek 24. mail 2021

Juhatuse koosolek toimub 24. mail Jõhvis, Wironia hotelli II korrusel. Päevakord: Strateegia muutmisest Jooksvad teemad

Loeng-vestlusõhtu liikluspsühholoog Gunnar Meinhardiga

15. juunil 2021 kell 16-19 toimub Jõhvi kontserdimaja koolitusklassis loeng-vestlusõhtu liikluspsühholoog Gunnar Meinhardiga. Dr. Meinhard on MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus […]