Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

LEADER määruse muudatus

18. maist 2020 jõustusid LEADER määruse muudatused: § 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd […]

Juhatuse koosolek, 27.05.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub K., 27.05.2020 algusega kell 15 Jõhvis. Päevakord: Hindamistulemuste kinnitamine: meede 1 hindamistulemuste kinnitamine Majandusaasta […]

Hindamiskoosolek, 19.05.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamiskomisjoni ja juhatuse ühine töökoosolek toimub teisipäeval, 19.05.2020 algusega kell 16 Jõhvis, Rakvere  t 27. Päevakorras: Meede […]

Lisaeelarve turgutab maamajandust enam kui 200 miljoniga

Riigi lisaeelarve seaduse vastuvõtmine Riigikogus andis rohelise tule enam kui 200 miljoni euro suunamiseks põllumajandus-, toiduaine-, kalandus-, metsandus- ja muu […]

Juhatuse koosolek, 22.04.2020

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 22.04.2020 Zoom-is. Päevakorras: Liikmelisus Taotlejate ärakuulamine Hindamiskomisjonide nimekirjade kinnitamine Hindamisele minevate projektide kinnitamine TG […]

Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta

Viimasel ajal on mitmed taotlejad küsinud, kas toetuste väljamaksed on seoses paikvaatluste ärajäämisega peatatud. Loe täpsemalt PRIA juhendeid kuidas käituda: https://www.pria.ee/koroonaviirus-ja-pria-toetused […]

LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtmine 23.03.-03.04.2020

LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtmine toimub läbi e-pria keskkonna 23.03.-03.04.2020 (viimasel päeval kuni kella 16:00-ni). Avatud on meede 1 ja meede […]

Plaanitud infopäev 17. märtsil jääb ära!

Seoses koroonaviiruse levikuga jääb ära 17. märtsile plaanitud infopäev taotlejatele. Taotlemise aluseks on  LEADER-määrus ja Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2015-2022, muudetud […]