Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

LEADER meetme toetuste nõustamine

LEADER-meetme toetuste infopäev ja nõustamine toimub sellel korral personaalselt. KIKO projektitaotluste taotlusvoor on avatud  17.10-27.10.22. Seoses sellega võimalik tulla nõustamisele […]

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a. Avalduste […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 14.09.22

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 14.09.22 e-posti teel. Päevakord: Taotlusvooru väljakuulutamine

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 05.09.2022-11.09.2022

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 05.09.2022-11.09.2022. Üldkoosoleku päevakorras on: 1. 2022. aasta rakenduskava muudatuste kinnitamine 2. 2023. aasta rakenduskava […]

Kirderanniku Koostöökogu strateegiaseminarid (13.09.22 ja 15.09.2022)

Head Kirderanniku Koostöökogu piirkonna ettevõtjad ja kogukonnaliikmed!   Kutsume teid Kirderanniku Koostöökogu uue perioodi (2023-2027) strateegiaseminaridele, et vaadata otsa võimalikele […]

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 31.08.22

Juhatuse kokku kutsumata koosolek toimub 31.08.22 Päevakord: 1. Kinnitada 2022. aasta rakenduskava muudatus ja 2023. aasta rakenduskava; 2. Kokku kutsumata […]

Juhatuse koosolek toimub 25.08.2022

Juhatuse koosolek toimub 25.08.2022 Päevakord: Juhatuse tasu kinnitamine 2022. aasta rakenduskava muudatuse ettepanekud ja 2023 rakenduskava Koostöö ja ühistegevused

Õppereis Lääne-Eesti piirkonda 03.08-04.08.22

Projekti „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ raames toimunus õppereis Lääne-Eesti piirkonda 03.08-04.08.22   KOLMAPÄEV, 3. august 11.00-11.50 Nõva Püha Olevi kirik […]