Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Kirderanniku Koostöökogule valiti kaks uut juhatuse liiget

Kirderanniku Koostöökogu 23. septembri 2021 liikmete üldkoosoleku päevakorras oli muuhulgas juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuse […]

Juhatuse koosolek 20. septembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 20. septembril kell 15.00 Jõhvis, Rakvere 27. Päevakord: Revisjonikomisjonilt laekunud kirja läbivaatamine Kirderanniku Koostöökogu liikmetelt laekunud kirja […]

Kodulehe koolitus 21.-22. septembril 2021

21.-22. septembril toimub Vihulas koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” raames tegevusgruppide tegevtöötajatele suunatud kodulehekoolitus. Koostööprojekti viiakse ellu LEADER-projektitoetuse abil.

Nutifotograafia koolitus Tartus 25. septembril 2021

Kutsume huvilisi osa võtma meie ühisprojekti tegevustest! 25. septembril kell 11 toimub Tartus, Kõrgemas Kunstikoolis Pallas nutifotograafia koolitus. Päevakava: 11.00-12.30 […]

Liikmete üldkoosolek 23. septembril 2021

Kirderanniku Koostöökogu järgmine üldkoosolek toimub 23. septembril 2021 kell 18.00 Valge Hobu trahteris. Koosoleku päevakord: 1. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine […]

Robopargi külastus 18. septembril 2021

Koostööprojekti “Robootika noortele” raames toimub 18. septembril väljasõit Tallinnasse Rocca al Mare kaubanduskeskuses asuvasse Roboparki rahvusvahelisele interaktiivsele robotite näitusele. Oodatud […]

Juhatuse koosolek 13. septembril 2021

Järgmine juhatuse koosolek toimub 13. septembril kell 12.00 Jõhvis Päevakord: 23.09.2021 üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Projektitoetuse avalduste vastuvõtt 11.-22. oktoobril 2021 ja infopäevad

Kirderanniku Koostöökogu korraldab 11.-22. oktoobril 2021 LEADER-projektitoetuse taotlusvooru. Avatakse kolm meedet: Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine. Meede 3. […]