Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

KIKO tegemised oktoobris

02.10-24.10.23 projektide hindamine 07-14.10.23 liikmete õppereis Montenegrosse 17-18.10.2023 paikvaatlused ja esimesed hindamiskoosolekud 19.10.23 Virumaa tegevusrühmade kohtumine Lüganusel 26.10.2023 hindamiskoosolek koos […]

Juhatuse koosolek toimub 28.09.2023

28.09.2023 algusega 15.00 toimub  juhatuse koosolek Jõhvis, Rakvere 27. Päevakord: 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamisele minevate projektide […]

Energiasäästu teemaline koolitus II moodul 06.11.2023

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ (TREA) kutsuvad energiasäästu teemalistele koolitustele, mis toimuvad kahes osas. Koolitusele on […]

Energiasäästu teemaline koolituse I moodul 27.10.2023

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ (TREA) kutsuvad energiasäästu teemalistele koolitustele, mis toimuvad kahes osas. Koolitusele on […]

22.09.2023 kell 17.00 Voka raamatukogus fotonäitus “MINA OLEN SIIN” avamine

2023. aasta kevad-suvel toimus Kirderanniku ja Pandivere piirkondade noorte koostööprojekt “Maastikukunst kui piirkonna mainekujunduse element”. Läbivalt on projekti eesmärk olnud […]

KIKO tegemised septembris

Kuni 11.09.2023 projektitaotluste tehniline kontroll 20.09.2023 partnerite kohtumine Narvas 22.09.2023 kell 17.00 näituse “Mina olen siin” avamine Voka raamatukogus 29.09.2023 […]

Juhatuse koosolek toimub 28.08.2023

28.08.2023 algusega 10.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas. Päevakord: Ülevaade koostööprojektidest Ülevaade KIKO eelarvest Jooksvad küsimused Liikmete õppereis Kodulehe kajastused […]

KIKO liikme üldkoosolek toimub 21.08.2023

14.08.2023-21.08.2023 toimub KIKO liimete kokku kutsumata üldkoosolek veebiküsitluse ja e-posti teel. Üldkoosoleku päevakorras on: Hindamiskomisjoni esimehe valimine Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine