Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Kirderanniku Koostöökogu strateegia avalikustamine 27.03.-13.04.2023

Meil on hea meel teada anda, et oleme jõudnud uue programmperioodi strateegiaga sellesse etappi, et suuname ta avalikule väljapanekule. Oleksime […]

Taotlusvooru infopäev Jõhvis

Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu 17.03.-27.03.2023 Projektitoetuste hindamise tähtaeg on 31.05.2023. Infopäev toimub 14.märtsil kell 15.00 Jõhvis Taluliidu […]

KIKO tegemised märtsis

01.03.-10.03.2023 tegevjuht puhkusel 14.03.2023 infopäev taotlejatele Jõhvis Taluliidu majas 15.03.2023 strateegia seminar 17.03-27.03.2023 projektide taotlusvoor

Heategevus

Kirderanniku Koostöökogu liikmed korraldasid jaanuaris 2023 heategevusliku oksjoni, mille käigus koguti raha Voka tüdruku Nora-Liisa toetamiseks.   Rohkem Nora-Liisa haigusest […]

Juhatuse koosolek toimub 22.02.2023

Juhatuse koosolek toimub 22.02.2023 algusega 16.30 Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi).   Päevakord: ESF seisukoha kujundamine Muud teemad

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. märtsil 2023. a. Avalduste […]

Kutse sotsiaalfondi aruteluseminarile

Head kaasamõtlejad!   Kutsume teid aruteluseminarile, et vaadata otsa võimalikule uue perioodi KIKO strateegia sotsiaalfondi meetmele ning arutada täpsemalt üheskoos […]

Rahastusvõimaluste infopäev Narva-Jõesuus

Rahastusvõimaluste infopäev Narva-Jõesuus!   Kutsume teid Kirderanniku Koostöökogu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse infopäevale, kus tutvustame ettevõtete ja MTÜde rahastamise võimalusi. Üritus […]