Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek toimub 05.04.2024

05.04.24  algusega 15.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Hindamisele saadetavate projektide nimekirja kinnitamine Hindamiskomisjoni kinnitamine Muud […]

KIKO tegemised aprillis

05.04.2024 juhatuse koosolek 08.04.2024-21.04.2024 projektide hindamine 10.04.2024 MAAELUVÕRGUSTIKu, ETAG ja INTERREG: “Euroopa horisondi” ja “Interregi” taotlusvoorude infopäev Tartus 12.04.2024 projektide […]

Tule osale koolitusel “ChatGPT igapäevatöös”.

27.03.2024 aadressil Rakvere 27, Jõhvi (II korrus) toimub koolitus “ChatGPT igapäevatöös”. Koolitus on KIKO liikmete esindajatele tasuta, teistele 50.- (hind […]

Taotlusvoor on avatud!

LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvoor on avatud! Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 11. – 18. märtsil 2024. a. Avalduste esitamine lõpeb […]

Juhatuse koosolek toimub 12.03.2024

12.03.24  algusega 16.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Rohelised kogukonnad õppereisil osalejate kinnitamine SPOKU keskkonnaga liitumise […]

KIKO tegemised märtsis

01.03-08.03.24 tegevjuht puhkusel 11.03.2024 avaneb taotluste vastuvõtt e-PRIA keskkonnas 12.03.2024 juhatuse koosolek 18.03.2024 kell 23.59 lõppeb projektitaotluste vastuvõtt 27.03.24 koolitus […]

Märtsis avaneb taotlusvoor!

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 11. – 18. märtsil 2024. a. Avalduste […]

TEAVITUS!

TEAVITUS TOETUSE TAOTLUSE ESITAMISE KOHTA (ESF+) Anname teada, et MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Narva-Jõesuu linn, Jõhvi vald (va […]