Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Märtsis avaneb taotlusvoor!

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 11. – 18. märtsil 2024. a. Avalduste […]

TEAVITUS!

TEAVITUS TOETUSE TAOTLUSE ESITAMISE KOHTA (ESF+) Anname teada, et MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Narva-Jõesuu linn, Jõhvi vald (va […]

Juhatuse koosolek toimub 07.02.2024

07.02.24  algusega 16.30 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: 07.12.2023-28.12.2023 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine Sotsiaalfondi meetmelehe ettepanekute läbivaatamine […]

KIKO liikmete üldkoosolek toimub 08.02.2024

KIKO liikmete üldkoosolek toimub 08.02.2024 algusega 16.00 Meresuu Spa & Hotellis Narva-Jõesuus. Päevakord: 1. 2023. aasta kokkuvõte 2. Põhikirja muudatuste […]

KIKO tegemised veebruaris

01.02.2024 COVID meetme taotlusvooru paikvaatlused ja ärakuulamised 05.02.2024 kell 23.59 lõppeb projektide hindamine 07.02.2024 hindamiskoosolek koos juhatusega. 07.02.2024 juhatuse koosolek […]

Juhatuse koosolek toimub 19.01.2024

19.01.24  algusega 12.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Hindamiskomisjoni ja hindamisele saadetavate projektide nimekirja kinnitamine. Sotsiaalfondi […]

Juhatuse koosolek toimub 11.01.2024

11.01.24  algusega 14.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Üldkoosolekus materjalide ettevalmistamine ja ettepanekute sõnastamine.  Muud jooksvad […]

KIKO tegemised jaanuaris

03.01.2024 juhatuse kokkusaamine, aasta 2023 kokkuvõtete tegemine 03.01.2024-08.01.2024 projektitaotluste tehniline kontroll 11.01.2024 juhatuse koosolek 19.01.2024 juhatuse koosolek 22.01.2024-05.02.2024  projektide hindamine