Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek toimub 10.07.2024

Juhatuse koosolek toimub 10.07.2024 algusega 10.00 Taluliidu majas Päevakord: Rakenduskava muudatus Liikmeks astumise avaldus Muud jooksvad küsimused Projektide pikendamise avaldused […]

Rohe-ja ringmajanduse õppekäik 2.-3.07.2024

02.-03.07.2024 reis Jõgeva, Tartu ja Põlvamaale. Õppereis koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames. Teemaks roheenergia, taaskasutus, ringmajandus, loodushoid, väärindamine jne. Õppekäik toimub […]

KIKO liikmete üldkoosolek toimub 27.06.2024

KIKO liikmete üldkoosolek toimub 27.06.2024 algusega 17.00 Voka külas, vanas algkoolis. Päevakord: Aastaaruande kinnitamine Töökordade vastuvõtmine Hindamise töökord Juhatuse töökord […]

Juhatuse koosolek 20.06.2024

Juhatuse koosolek toimub 20.06.2024 algusega 9.00 Taluliidu majas Päevakord: Töökordade parandusettepanekute ülevaatamine Juhatuse aseesimehe valimine Tegevjuhi ametijuhendi kinnitamine Üldkoosoleku korraldamine […]

KIKO tegemised suvel

05.06.2024 Targa maaelu arutelu Voka rahvamajas 05.06.2024 juhatuse koosolek 14.06.2024 Maakonna partnerorganisatsioonide kohtumine Narvas 15.06.2024 Viru Toidu kohvikutepäev 18-19.06.2024 Liider […]

Juhatuse koosolek toimub 05.06.2024

05.06.24  algusega 15.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Juhatuse valimise kord Jooksvad teemad

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 22.05.2024-29.05.2024

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 22.05.2024-29.05.2024 veebiküsitluse teel. Üldkoosoleku päevakorras on: Sotsiaalfondi meetmelehe muudatuste kinnitamine Liikmelisus

Juhatuse koosolek toimub 20.05.2024

20.05.24  algusega 15.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud meetmelehe tagasiside Rakenduskavade 2023 […]