Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

Juhatuse koosolek 20.06.2024

Juhatuse koosolek toimub 20.06.2024 algusega 9.00 Taluliidu majas Päevakord: Töökordade parandusettepanekute ülevaatamine Juhatuse aseesimehe valimine Tegevjuhi ametijuhendi kinnitamine Üldkoosoleku korraldamine […]

KIKO tegemised suvel

05.06.2024 Targa maaelu arutelu Voka rahvamajas 05.06.2024 juhatuse koosolek 14.06.2024 Maakonna partnerorganisatsioonide kohtumine Narvas 15.06.2024 Viru Toidu kohvikutepäev 18-19.06.2024 Liider […]

Juhatuse koosolek toimub 05.06.2024

05.06.24  algusega 15.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord: Juhatuse valimise kord Jooksvad teemad

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 22.05.2024-29.05.2024

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 22.05.2024-29.05.2024 veebiküsitluse teel. Üldkoosoleku päevakorras on: Sotsiaalfondi meetmelehe muudatuste kinnitamine Liikmelisus

Juhatuse koosolek toimub 20.05.2024

20.05.24  algusega 15.00 toimub juhatuse koosolek Taluliidu majas (Rakvere 27, Jõhvi) Päevakord Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud meetmelehe tagasiside Rakenduskavade 2023 […]

KIKO tegemised mais

01.05.2024 alustame uut programmperioodi 06.05-12.05.2024 tegevjuht puhkusel 06.05.2024 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning PRIA infovebinar LEADER seire, huvide konflikti ja auditi […]

01.05.2024 alustame uue programmperioodiga

Alates 01.05.2024 alustas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu uue programmperioodi rakendamist. Esimesed taotlusvoorud avame 19.08.2024. Rohkem infot meetmete ja sisu osas leiad […]

Õppereis Taani-Saksamaa

15-19.04.2024 toimus projekti “Rohelised kogukonnad” raames Kirderanniku Koostöökogu, Virumaa koostöökogu ja PAIK MTÜ ühisõppereis Taani-Saksamaa piirkonda. Külastati mitmeid energiakogukondi ja […]