Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis.

Üldkoosoleku otsusega 11. jaanuarist 2019 moodustab MTÜ Kirderanniku Koostöökogu piirkonna kolme omavalitsuse haldusterritoorium: Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Kirderanniku Koostöökogu uudised

KIKO tegemised detsembris

04.12.2023 infopäev taotlejale, algusega 14.00, aadressil Jõhvi, Rakvere 27 05-06.12.2023 Liider Liidu üldkoosolek ja talveseminar Jänedal 07.12.2023 avaneb taotluste vastuvõtt […]

Detsembris avaneb taotlusvoor

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 07. – 28. detsembril 2023. a. Avalduste […]

KIKO tegemised novembris

01.11.2023 vebinar sarjast: Teadlase vaade maaelu arengule 06.11.2023 rohelised kogukonnad, koolitus kogukondadele Toila SPAs seminariruumis 06.11.2023 Leader Liidu üldkoosolek Hindreku […]

KIKO liikme kokku kutsumata üldkoosolek toimub 27.10.23-03.11.2023

KIKO liikmete kokku kutsumata üldkoosolek toimub 27.10.2023-03.11.2023 veebiküsitluse teel. Üldkoosoleku päevakorras on: Rakenduskava 2023 muudatuste kinnitamine COVID meetmelehe kinnitamine ja […]

Energiasäästu teemaline koolitus, II moodul, 06.11.2023

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ (TREA) kutsuvad energiasäästu teemalistele koolitustele, mis toimuvad kahes osas. Koolitusele on oodatud kõik KIKO […]

Energiasäästu teemaline koolitus reedel, 27.10.2023

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ (TREA) kutsuvad energiasäästu teemalistele koolitusele. Koolitusele on oodatud kõik KIKO piirkonna mittetulundusühinguid, SA, […]

26.10.2023 Kirderanniku Koostöökogu koosolekud

Ajakava: Kell 15.00 hindamiskoosolek koos juhatusega. Päevakord: 17.08-27.08.2023 taotlusvooru M1, M3, M4  tingimuste ja toimunud hindamisprotsessi tutvustus ning lisainfo. 17.08-27.08.2023 […]

Kokku kutsumata juhatuse koosolek toimub 18.10.2023

18.10.2023 toimub kokku kutsumata juhatuse koosolek zoomi keskkonnas algusega 15.00. Päevakord: 1. Kohalik Toit MTÜ liikmelisus ja esindaja valimine 2. […]