Kohalik tegevusgrupp

Kirderanniku Koostöökogu on asutatud 23. augustil 2006. a. Ühingu eesmärgiks on kohaliku elu arendamine ja läbi Leader toetuste elanike rahulolu suurenemine läbi arenenud ja uuendusliku ettevõtluse ning kolmanda sektori aktiivsuse kasvatamine kohalike omavalitsuste partnerluse kaudu.

Kirderanniku Koostöökogu strateegia keskendub põhiliselt väikeettevõtluse toetamisele ning kogukonnale vajaliku elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele. Need on olulised arengusuunad, et pakkuda lahendusi piirkonna olulisimale väljakutsele – elanikkonna vähenemisele ja vananemisele.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkond on Jõhvi vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn. Piirkonna elanike arv on seisuga 01.01.2018 Statistikameti järgi 21 219 inimest. Meie territooriumi suurus on 794,35 km².

Oleme ELARDi liige ja võrgustiku Viru Toit (ametliku nimega MTÜ Kohalik Toit) liige.

ELARD on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis on loodud selleks, et maapiirkondade elukvaliteeti parandada ja säilitada sealne elanikond läbi jätkusuutliku ja integreeritud kohaliku arengu, põhinedes LEADER-lähenemisele.

MTÜ Kohalik Toit on Virumaa ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis tegeleb kohaliku toidu propageerimisega.