Aruanne: kohaliku elu edendamiseks on valitud üle 7000 projekti

Kohalikud tegevusgrupid on LEADER-meetme raames valinud rahastamiseks enam kui 7000 projekti, millest suurima osa on ellu viinud vabaühendused, selgub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuandest.

Praeguseks ellu viidud ja veel valmivatest MAK 2007-2013 LEADER-projektidest 70% moodustavad vabaühenduste, 22% ettevõtjate ja 8% kohalike omavalitsuste projektid:
  • Leader-meetme projektitoetust on saanud kokku 1560 ettevõtjat:
  • sh 62% ettevõtjatest on teinud Leader-meetme toel ühe projekti
  • ja 27% ettevõtjatest kaks projekti
  • 9% ettevõtjatest on saanud toetust kolmele Leader projektile
  • Koostööprojekte on ellu viidud 57
  • Töökohti on loodud üle 300
Võrdluseks on huvitav märkida, et MTÜ Kirderanniku Koostöökogu projektidest on 67,1% vabaühenduste, 24,4% ettevõtjate ja 8,5% kohalike omavalitsuste projektid. Toetust oleme andnud 57-le ettevõtjale, kellest 80,1% on ellu viinud ühe Leader-meetme projekti. 10,5% ettevõtjatest on saanud toetust kahele projektile, neljal korral oleme andnud toetust ettevõtjatele, kel käsil kolmas projekt ja ühele taotlejale on tehtud ka neljas toetusotsus.
LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on seirearuande kohaselt täidetud või isegi ületatud. Näiteks ellu viidud koostööprojektide arv on eesmärki ületanud 43% võrra, kavandatud töökohtade arv on ületatud neljakordselt.
Eestis alustati laiemas ulatuses LEADER-lähenemise rakendamisega juba 2006.aastal. Maaelu arengukava 2007-2013 LEADER-meetme kaudu on kasutatud ca 10% MAKi eelarvevahenditest, mis teeb keskmiselt aastas ligi 13 miljonit eurot kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.
Eestis tegutseb praegu kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad 99,9% maapiirkonnast.
Põllumajanduse ja maaelu arengu meetmeid rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja kaas-finantseeritakse Eesti riigi eelarvest.

 

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga