Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta

Viimasel ajal on mitmed taotlejad küsinud, kas toetuste väljamaksed on seoses paikvaatluste ärajäämisega peatatud.

Loe täpsemalt PRIA juhendeid kuidas käituda: https://www.pria.ee/koroonaviirus-ja-pria-toetused

Maaelu Arengukava 2014-2020 (rahastamisfond EAFRD) meetmete kontrolli juhised on sätestatud EK rakendusmääruses 809/2014 ning lisaks meetmete administreerimise protseduurides. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei ole võimalik kontrolle läbi viia vastavalt kehtestatud rakendusmäärusele ja juhistele.

Seoses eriolukorraga võib paikvaatluse (EK rakendusmääruse 809/2014 artiklist 48 tulenev objekti kontroll) jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, kui on täidetud järgmised tingimused:

OBJEKTIKS ON MASINAD VÕI SEADMED:

a) taotleja on esitanud kontrollitavatest objektidest fotod koos nõutava märgistusega,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased ja

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud investeeringud on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

OBJEKTIKS ON EHITUS VÕI REKONSTRUEERIMINE:

a) taotleja on esitanud maksetaotlusega deklareeritud ehitus- või rekonstrueerimistöödest fotod, mille järgi saab PRIA töötaja hinnata, kas tööd on deklareeritud ulatuses teostatud. Lisaks võib taotleja esitada juurde muid kinnitavaid dokumente jms.,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased,

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud ehitustegevused on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

Selliste tingimuste täitmisel võib hetkel paikvaatluse läbi viia nn lihtsustatud kujul ja reaalne paikvaatlus viiakse taotleja juures kohapeal läbi pärast eriolukorra lõppemist esimesel võimalusel. Kui PRIA töötaja ei ole saadetud dokumentide põhjal veendunud, et kõik vajalik on teostatud, siis lükkub makse edasi kuni paikvaatlust on võimalik teostada.

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga