Juhatuse koosolek 1. juunil 2021

Juhatuse koosolek toimub 1. juunil 2021 kell 16.00 Jõhvis või virtuaalselt.

Päevakorras:

  1. Uue strateegia meetme ettepanekute läbivaatamine