Juhatuse kokku kutsumata koosolek 13. detsembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 13. detsembril e-kirja teel.

Päevakord:
1. 11.10.2021-22.10.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
2. Tasu maksmine hindamiskomisjoni liikmetele.