Konkurss “Märka LEADER´it 2.0”

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumiga kuulutas välja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks konkursi “Märka LEADERit 2.0”.

Konkursi eesmärk

LEADER-toetusprogramm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse juba 1991. aastal. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Eestis on LEADER lähenemist edukalt rakendatud alates 2006. aastast. Hetkel tegutseb Eestis LEADER-meetme raames 26 kohalikku tegevusgruppi.

LEADER-meetme toel tehtud projektid väärivad esiletoomist ja märkamist. Paljud LEADER projektid on oluliselt mõjutanud maakogukondade elu ja aidanud ettevõtjatel edukad olla!

Konkursi kaudu soovitakse tunnustada ettevõtjaid, vabaühendusi, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

Maaeluvõrgustik korraldas esimese konkursi LEADER projektinäidete leidmiseks 2011. aastal “Märka Leaderit”, sellepärast ka pealkiri “Märka LEADERit 2.0”.

Kes saavad projekte esitada?

Konkursile saavad projekte esitada nii LEADER kohalikud tegevusgrupid kui ka projekti teostajad. Projekti esitamise juures peab tähele panema, et tegu oleks just Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 LEADER-meetmest toetust saanud projektiga, mis on lõpetatud või lõppjärgus olev ja millel ei ole tagasinõudeid või vaideid.

Milliseid projekte saab esitada?

Konkursile ootame projekte neljas kategoorias:

 1. Piirkonna areng– Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud piirkonna arengusse, edendanud ettevõtlust või põllumajandust; loonud või säilitanud töökohti; arendanud tooteid või teenuseid; panustanud kultuuriväärtuste säilitamisse; tõstnud piirkonna külastatavust või mainet.
 2. Koostöö ja kaasamine– Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud koostöö või võrgustike arendamisse piirkonnas. Oodatud on nii rahvusvahelised kui ka siseriiklikud koostöö- ja ühisprojektid, nii sama valdkonna kui ka erinevate sektorite, kogukondade või ettevõtjate koostöö arendamisel. Kaasavateks projektideks on need, mille puhul on toetuse abil edendatud mõne sihtgrupi olukorda: erivajadusega inimesed, noored, eakad, pikaajalised töötud või aidatud kaasa teisest rahvusest inimeste integratsioonile.
 3. Uuenduslik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud mõne tehnilise uuendusega või nutika meetodi kasutamisega, mistahes valdkonnas. Oodatud on ka arukad lahendused kogukonna või teenuste arendamise valdkonnas.
 4. Keskkonna- ja kliimasõbralik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud keskkonnasõbralike lahenduste arendamisega ja/või kliimamuutuste mõjude vähendamisega. Oodatud on ka keskkonna teadlikkuse suurendamise või piirkonna loodusväärtusi tutvustavad projektid.

Mida hinnatakse?

Parimate LEADER-projektide hindamisel lähtub konkursi komisjon eelkõige järgmistest kriteeriumitest:

 1. Projektiga saavutati oluline mõju piirkonnale, valdkonnale või sihtgrupile;
 2. Projektil on pikaajaline mõju;
 3. Oma valdkonnas tehti või saavutati midagi uut või unikaalset;
 4. Projekti tulemused või kogemused on ülekantavad;
 5. Projekti elluviimisel oldi keskkonnahoidlikja toetuse kasutamisel säästlik;
 6. Projekti teostamisel tehti või arendati koostööd.

Kes hindavad?

Ankeetide läbivaatamise ja projektide eelvaliku teostab maaeluvõrgustik. Laekunud projektid jagatakse põhi- ja vajadusel ka ala-kategooriatesse (näiteks: põllumajandus, maaturism, noored, vms).

Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest ja koostööpartneritest moodustatakse konkursi komisjon, kes valib igast kategooriast kuni 4 nominenti, kes osalevad ka Rahva Lemmiku valikul. Konkursi komisjonile jääb vajadusel ka kategooria määramise õigus. Samuti on konkursi komisjonil õigus teha ettepanekuid eriauhindade välja andmiseks.

Konkursi info

 • Konkursi tingimused ja ANKEEDID leiate www.maainfo.ee/konkurss
 • Konkursi ankeete saab esitada kuni 31. märtsini 2020.
 • Parimad kuulutatakse välja LEADER suveseminaril 11. augustil Jänedal Lääne-Virumaal.
 • Lisaks hindame eraldi projektide esitlemiseks tehtud videoklippe. Rohkem infot SIIT
 • Rohkem infot e-posti kaudu: konkurss@pmk.agri.ee

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga