Liikmete üldkoosolek 14.-15. jaanuaril 2022

Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 14.-15. jaanuaril Saka mõisas.

Ajakava

17.00 üldkoosolek Saka mõisa Meretornis
Päevakord:
1. Revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine;
2. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine;
3. 2022. rakenduskava ja strateegia muudatuse kinnitamine;
4. Uue strateegia koostamisest.

18.30 piduliku osa algus

23.00 peo lõpp

Materjalid ning registreerumislink saadetakse liikmetele e-kirja teel.