Liikmete üldkoosolek 23. septembril 2021

Kirderanniku Koostöökogu järgmine üldkoosolek toimub 23. septembril 2021 kell 18.00 Valge Hobu trahteris.

Koosoleku päevakord:
1. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine
2. Juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuse liikmete valimine
seoses nende volituste lõppemisega 16.10.2021.
3. Tegevjuhi informatsioon ja hindamiskomisjoni esimehe töökorralduslikud küsimused
4. Revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused, sh vajadusel revisjonikomisjoni liikmete valimine
5. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine