Loeng-vestlusõhtu liikluspsühholoog Gunnar Meinhardiga

15. juunil 2021 kell 16-19 toimub Jõhvi kontserdimaja koolitusklassis loeng-vestlusõhtu liikluspsühholoog Gunnar Meinhardiga.

Dr. Meinhard on MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus juhatuse liige ning läbi aegade on ta viinud läbi lugematul hulgal liiklusohutusalaseid koolitusi alates autokooli instruktorite väljaõppest kuni kutseliste juhtide täiendõppeni. Tema igapäevatöö on seotud interventsiooniga ehk noorte riskikäitumise ennetamisega ja erinevaid liiklusalaseid süütegusid toimepannute rehabiliteerimisega. 2019. aastal kaitses Gunnar Meinhard Bonni ülikoolis dissertatsiooni ja tegi doktori eksami liikluspsühholoogias.

Dr. Meinhard kasutab loengus teoreetilisi ja praktilisi käsitlusi, mis lähtuvad liiklusriskidest, alkoholi mõjust inimesele, sh liikluskäitumisele, liiklusõnnetustest (õnnetuse tekkepõhjused ja tagajärjed) ning võimalikest raskustest õnnetusejärgsel perioodil. Kõik osalenud peaksid suutma kasutada liikluses riskikäitumise vältimisstrateegiaid ning olema võimelised saadud teadmisi edastama oma lähikondlastele, sh noortele, et ära hoida alkoholiohtudest tingitud õnnetusi liikluses.

Kõigile registreerunutele saadetakse enne üritust digitaalselt riskihindamise küsimustik, mille vastuste põhjal saab enda liiklusriskide kohta tagasisidet. Tekkinud küsimused saab koolitajaga läbi arutada ning tagasisidet antakse ka grupi statistika põhjal.

Registreeruda saab siin lingil kuni 8. juunini 2021. Ole kiire, sest kohtade arv on piiratud!

Üritus toimub ühisprojekti „Muutustega kohanemine. Vol 2“ raames, mida viiakse ellu LEADER-projektitoetuse abil.