Projektitoetuse taotlemine

Lugupeetud projektitoetuse taotleja!

Jälgi palun, et oled e-priasse lisanud kõik nõutud dokumendid:

 • Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm
 • tehniliste tingimuste loetelu, mis on hinnaküsimise aluseks ja mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
 • võrreldavad hinnapakkumised, välja arvatud kui tegemist on PRIA võrdlushindade kataloogist võetud kaubaga
 • alustav ettevõtja (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) esitab vabas vormis äriplaani, mis sisaldab finantsnäitajaid
 • ehitusteatis või ehitusluba
 • hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid – nii ehitamise kui põhivara (kauba ja/või seadme) paigaldamise korral. Selgituseks: mõeldud on kinnitusraamatu väljavõtet omaniku nimega. Juhul kui taotleja ei ole kinnistu omanik, tuleb esitada lisaks kinnistusraamatu väljavõttele rendileping pikkusega vähemalt 6 aastat.
 • ettevõtjal majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
 • väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga (toetus üle 30 000 euro) nõuded ehitusprojektile
 • väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga (toetus alla 30 000.-)
 • ehituse hinnapakkumuse vorm
 • teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid, vt määruse § 37

Viimane minut e-priasse dokumentide sisestamiseks on 31.10.2019 kell 23:59

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga