Juhatuse koosolek 26. novembril 2021

Juhatuse koosolek toimub 26. novembril kell 16.00 Jõhvis, Vanameistri pubis.

Päevakord:

1. Hindamise töökorra uuendamise protsess koos hindamiskomisjoni esimehe ettepanekutega hindamise töökorra muutmise kohta;
2. Revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra läbivaatamine koos juhatuse liikmete ettepanekutega ja eelnõu koostamine.