Taotlejate ärakuulamised ja hindamiskoosolekud 25. novembril 2021

25. novembril 2021 toimuvad taotlejate elektroonilised ärakuulamised ja esimesed hindamiskoosolekud.

Ajakava:
10.00 Meede 3
10.30-11.00 Meede 3 hindamiskoosolek
11.10 Meede 4
11.25-11.40 Meede 4 hindamiskoosolek
11.50 Meede 1
13.50-… Meede 1 hindamiskoosolek